Konsekvensene av FM-slukkingen i Norge

This was written after NRK (www.nrk.no) was shutdown from broadcasting on FM in Norway on April 16, 2015 by Ole Aamot, HiOA, 2017.

Mellom 9. april 1940 og 8. mai 1945 var Norge okkupert av Nazi-Tyskland.
Under NS-regimet i Norge i 1940-1945 ble det forbudt å eie radio om en ikke var medlem av NS.

Viktigste informasjonskanal med sannferdige nyheter under den tyske okkupasjonen var BBC og Øksnevad som formidlet nyheter fra den frie, norske eksil-Regjeringen ved statsminister Johan Nygårdsvold i London, England.

Min farfar Einar Aamot var ikke medlem av NS, men lyttet til meldinger illegalt på radio fra eksil-Regjeringen på BBC i skjul på en låve på Bergseng i Ringsaker under hele okkupasjonen 1940-1945 da NRK var okkupert av NS.

Derfor har jeg alltid vært oppmerksom på betydningen av massemediet radio i ett fritt og demokratisk samfunn.

Arkiverte lydopptak fra sendingene fra eksil-Regjeringen i London på BBC er tilgjengelig på www.nb.no.

Konsekvensen av FM-slukking i 2017 er det samme som statlig inndragelse av radioapparatene i Norge under krigen i 1940-1945.

Staten hindrer innbyggere som bor i Norge i skaffe seg gratis og sannferdig informasjon om Norge og våre allierte uten å betale ekstra kostnader til nye DAB-mottakere utover kringkastingslisens.

Jeg har siden 2005 arbeidet med radioprogrammet GNOME Internet Radio Locator fordi vi vet svært lite om fremtiden til DAB i Norge.

Jeg vet ikke hvem som til enhver tid styrer tilgangen til serverne som sender digital radio på NRK via DAB i motsetning til FM, men DAB er trolig mer sårbart enn FM-nettet ved datainnbrudd. Derfor er det vesentlig å ha tilgang til utenlandsk radio. DAB utelukker dette.

Jeg har tidligere i år 2000 vært engasjert som IT-driftskonsulent i Linpro AS i med timebetalt døgnvaktoppdrag i NRK Interaktiv v/Are Nundal og i forbindelse med et døgndriftsoppdrag i 2000 fikk jeg fysisk tilgang til serverrommet på Marienlyst en kveld da NRK Huset på Marienlyst var omringet og tatt tilbake av Forsvaret i en repetisjonsøvelse.

Jeg fikk rettmessig inngang til serverne til NRK, skrivetilgang til Apache HTTPD på nrk.no og måtte rydde opp på nrk.no i 2000.

I april 2015 leste jeg USA-hat i artikler på www.nrk.no som vedvarte i 1 uke på nrk.no fra 9. april 2015 til 16. april 2015 som glorifiserte den tyske okkupasjonen av Norge 1940-1945.

Pga. denne opplevelsen og min tidligere erfaring med dataopprydding på www.nrk.no oppsøkte jeg NRK Huset 16. april 2015 etter en telefonsamtale med Joachim Rønneberg og bad om å få snakke med redaksjonssjef Ingvild Bryn og programleder Jon Gelius i Dagsrevyen fordi jeg følte at det var min plikt som nordmann å stanse eskalering av en konflikt mellom Norge og USA pga. USA-hatet som ble formidlet av journalister i NRKs redaksjon via nyhetsartikler om 75-års markering av okkupasjonen i 1940-1945 på www.nrk.no og Dagsrevyen i aprildagene i 2015 som endte lykkelig med 70-årsmarkeringen av frigjøringen 8. mai 1945.

En sannferdig historie om krig, fred og radio i Norge er Asbjørn Bakkes biografi Erik Bye utgitt på www.aschehoug.no.

http://oka.no/radio.html